Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 2 2013

Äldres hälsa lika mycket värd som yngres. Så kommenterar TLV uppgifter i media

I ett pressmeddelande kommenterade TLV medias uppgifter om att äldre diskrimineras när vi fattar våra läkemedelsbeslut. Frågan blev aktuell på grund av att vi uttryckt oss olyckligt i ett kunskapsunderlag till SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Läs pressmeddelandet

Nya regler ledde till att kostnaden för läkemedel minskade med 99 miljoner

Tack vare att nya regler fick fullt genomslag under 2012 har resurser frigjorts som kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården. Det framgår av TLV:s årsredovisning.

Läs vår årsredovisning

Remissvar angående utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

TLV har lämnat synpunkter på SOU 2012:75 – Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden.

Läs vårt remissvar

Generell subvention för atorvastatin

Från och med 1 april 2013 kommer de produkter som innehåller atorvastatin, filmdragerade tabletter, som ingår i högkostnadsskyddet att ha generell subvention.

Läs mer

Leveransen av e-tjänst försenad

Leveransen av e-tjänst för ansökan om pris och subvention är försenad. Vi har ännu inte fått ett fastställt leveransdatum för den färdiga e-tjänsten.

Läs mer

Remiss om ändringar i tandvårdsstödet

TLV skickar nu ut en remiss till ett 40-tal instanser om ändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

Publicerad 11 mars 2013

Sidinformation


Publicerad
11 mars 2013