Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 4 2014

ADHD-läkemedel kvar i högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar i högkostnadsskyddet med generell subvention. Även ADHD-läkemedlen Strattera och Elvanse kvarstår, men med begränsning.

Läs mer

Nya regler för att sänka priset på vissa äldre läkemedel börjar gälla 1 november

Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft som bland annat ger TLV rätt att sänka priserna för vissa läkemedel som är äldre än 15 år.

Läs mer

Nya regler för företag med periodens varor

I oktober inför TLV ett nytt förfarande för läkemedelsföretag som vill att deras läkemedel ska ingå i systemet för periodens varor. Syftet är att öka leveranssäkerheten till apoteken av periodens varor.

Läs mer

Nya förbättringar i tandvårdsstödet

Den 1 september införde TLV förbättringar i det statliga tandvårdsstödet så att fler patienter med stora behov får hjälp med höga tandläkarkostnader.

Läs mer

Kammarrätten går på TLV:s linje gällande insulinpumpars fjärrkontroller

Kammarrätten fastställer TLV:s beslut att insulinpumparna och fjärrkontrollerna inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Sidinformation


Publicerad
23 september 2014