TLV logotyp

Du är här:

Beslut förbrukningsartiklar

Här publicerar vi beslut som rör subvention av förbrukningsartiklar.

I vänster meny finner du besluten i sin helhet. De är sorterade efter publiceringsdatum samt utfall av beslutet.

Det vill säga om produkten fått generell subvention, avslag eller någon begränsning.

Du hittar även beslut om prishöjningar och ärenden som är överklagade.

 • DANA Diabecare får inte ett högre pris
  DANA Diabecare är ett litiumbatteri som används till DANA insulinpump samt tillhörande utrustning. Batteriet ingår i läkemedelsförmånerna sedan september 2007. TLV bedömer att villkoren för en prishöjning inte är uppfyllda och förbrukningsartikeln får därför inte ett högre pris.
  2019-06-24
 • OptiChamber och OptiChamber Diamond ingår i läkemedelsförmånerna.
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. OptiChamber och OptiChamber Diamond kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 27 juni 2019
  2019-06-17
 • Förvaltningsrätten avslår överklagande om ActiPatch ska ingå i läkemedelsförmånerna som en förbrukningsartikel
  TLV beslutade den 4 juli 2018 att avslå ansökan om att ActiPatch Ryggsmärta, ActiPatch Knäsmärta och ActiPatch Muskel- och ledsmärta. (ActiPatch) ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV bedömde att produkten inte kunde anses utgöra en förbrukningsartikel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) då den inte är till för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.
  2019-06-13
 • Natura Durahesive hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura Durahesive hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 18 juni 2019.
  2019-06-04
 • Wellion Safety Lancet ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Safety Lancet ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 10 juni 2019.
  2019-05-23
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut om begärda utträden som trätt i kraft under april 2019. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2019-05-10
 • SenSura Mio Baby ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Baby ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 maj 2019.
  2019-04-26
 • SenSura Mio Kids 1-dels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Kids 1-dels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 maj 2019.
  2019-04-26
 • WBF Barriärkräm ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. WBF Barriärkräm ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 maj 2019.
  2019-04-26
 • Welland Dränage och Fistel ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Dränage och Fistel ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 maj 2019.
  2019-04-17
 • Sensura Mio Kids 2-dels påse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Kids 2-dels påse ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 22 april 2019.
  2019-04-08
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut om begärda utträden som trätt i kraft under mars 2019. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2019-04-05
 • Natura Durahesive konvex hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura Durahesive konvex hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 april 2019.
  2019-03-29
 • SenSura Mio Kids 2-dels platta ingår i läkemedelsförmånerna 
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Kids 2-dels platta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 11 april 2019.
  2019-03-28
 • Vitrex Sterilance Lite III 21G ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vitrex Sterilance Lite III 21G ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 april 2019.
  2019-03-26
 • Adapt CeraRing konvex och oval konvex ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Adapt CeraRing konvex och oval konvex ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 april 2019.
  2019-03-26
 • Soft-release-O Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Soft-release-O Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 2 april 2019.
  2019-03-20
 • Moderma Flex kvarstår i läkemedelsförmånerna med generell subvention efter omprövning
  TLV har omprövat subventionen av Moderma Flex, som är ett tömbart endelsbandage avsett för stomiopererade och tillhandahålls i fem olika storlekar.
  Anledningen till omprövningen av det tidigare beslutet med dnr 2777/2018 är att det relevanta jämförelsealternativet i beslutet inte kan bedömas vara lämpligt för nyförskrivning, vilket är en av förutsättningarna för att en produkt ska kunna anses vara ett relevant jämförelsealternativ.Vid prövning med nytt jämförelsealternativ bedömer TLV att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. TLV beslutar att Moderma Flex fortsatt ska ingå i läkemedelsförmånerna till fastställt pris från och med den 13 mars 2019.
  2019-03-12
 • Inga begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Det finns inga begärda utträden under februari 2019.
  2019-03-08
 • On Call Vivid Blood Glucose Strips ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. On Call Vivid Blood Glucose Strips kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019.
  2019-02-22
 • SenSura Mio Kids endels stomipåse och tvådels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Kids kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019.
  2019-02-22
 • Actiste Teststrips ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Actiste Teststrips kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019.
  2019-02-22
 • Welland Easiflo Uroadapter ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Welland Easiflo Uroadapter kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 7 mars 2019.
  2019-02-22
 • Aurum Profile 1-dels med Manuka Honung, Tömbar mini/midi/maxi ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum Profile 1-dels med Manuka Honung, Tömbar mini/midi/maxi kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 1 mars 2019.
  2019-02-18
 • Aurum Profile 1-dels med Manuka Honung, Sluten mini/midi/maxi ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum Profile 1-dels med Manuka Honung, Sluten mini/midi/maxi kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 1 mars 2019.
  2019-02-18
 • Aurum Profile Uro och Aurum Convex Uro 1-dels med Manuka Honung, midi/maxi ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum Profile Uro och Aurum Convex Uro 1-dels med Manuka Honung, midi/maxi kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 1 mars 2019.
  2019-02-18
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under januari 2019 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2019-02-07
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under december 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2019-01-18
 • NovaLife 1 convex tömbar GX+ ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. NovaLife 1 convex tömbar GX+, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 31 januari 2019.
  2019-01-17
 • NovaLife 2 convex GX+ ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 convex GX+ kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 23 januari 2019.
  2019-01-16
 • NovaLife 2 GX + hudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 GX + hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 29 januari 2019.
  2019-01-15
 • Moderma Flex ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Moderma Flex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 29 januari 2019.
  2019-01-15
 • Vortex vuxen ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. VORTEX vuxen kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 1 januari 2019.
  2018-12-18
 • Tandem t:slim Cartridge ingår i läkemedelsförmånerna

  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem t:slim Cartridge kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 1 januari 2019.
  2018-12-18
 • Tre infusionsaggregat ingår i läkemedelsförmånerna
  PCA00001, PCA00005 och TPN00001 är tre olika typer av infusionsaggregat avsedda dels för smärtbehandling, dels för näringstillförsel. Produkterna ingår i läkemedelsförmånerna sedan tidigare, men i andra förpackningsstorlekar. TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.PCA00001, PCA00005 och TPN00001 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 2 januari 2019.
  2018-12-18
 • ease Thin Strips och ease Thin Curve ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ease Thin Strips och ease Thin Curve kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 27 december 2018.
  2018-12-14
 • Medcoat Tablettöverdrag ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Medcoat tablettöverdrag kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 27 december 2018.
  2018-12-13
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under november 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-12-11
 • Tandem TruSteel ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem TruSteel kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 4 december 2018.
  2018-11-20
 • Tandem VariSoft igår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem VariSoft kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 4 december 2018.
  2018-11-20
 • Tandem Autosoft 90 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem Autosoft 90 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 4 december 2018.
  2018-11-20
 • Tandem Autosoft 30 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Tandem Autosoft 30 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 4 december 2018.
  2018-11-20
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under oktober 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-11-13
 • Vårdset ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Vårdset (infusionsset och engångsspruta) kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 23 november 2018.
  2018-11-09
 • Mylife Orbitsoft Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Orbitsoft Infusionsset kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 22 november 2018.
  2018-11-08
 • Medtrum CGM-sändare ingår i läkemedelsförmånerna
  Personer med diabetes kan använda kontinuerlig glukosmätning, så kallad CGM, för att övervaka sin blodsockernivå. Ett CGM-system innefattar en glukossensor som mäter glukosnivåerna under huden och en sändare som lagrar informationen och skickar den vidare till en mottagare.
  Medtrum CGM-sändare används tillsammans med glukossensorn A6 sensor och en smartphone eller en särskild handenhet som mottagare. Sändaren antas användas i ett år.Det finns inga andra CGM-sändare i läkemedelsförmånerna. Vid en undersökning av upphandlade CGM-sändare i flera landsting konstaterar TLV att Guardian2Link har lägst pris. Med en förväntad livslängd på ett år är kostnaden för att använda Medtrum CGM-sändare lägre än kostnaden för att använda Guardian2Link. TLV bedömer därför att kostnaden är rimlig.TLV beslutar att Medtrum CGM-sändare ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 8 november 2018.
  2018-11-08
 • Mylife Orbitmicro Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Orbitmicro Infusionsset kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 22 november 2018.
  2018-11-08
 • Quick-serter ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Quick-serter kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med 22 november 2018.
  2018-11-08
 • NovoPen Echo Plus ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen Echo plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 november 2018.
  2018-10-30
 • Mylife Penfine Classic ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Penfine Classic kan därför subventioneras och ingå läkemedelsförmånerna från och med 9 november 2018.

  2018-10-26
 • Brava Barriärkräm ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Brava Barriärkräm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 november 2018.
  2018-10-25
 • Finess Lakansskydd får ett högre pris
  TLV bedömer att förutsättningarna för prishöjning inom läkemedelsförmånerna för Finess Lakansskydd är uppfyllda. Beslutet fattades den 17 oktober 2018. Det nya priset gäller sedan den 19 oktober 2018.
  2018-10-17
 • EuroTec wide belt ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. EuroTec wide belt kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 24 oktober 2018.
  2018-10-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under september 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-10-09
 • Able spacer och masker ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Able Spacer andningsbehållare och Able Spacer masker kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med 11 oktober 2018.
  2018-09-27
 • Aer8 spacer ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aer8 spacer kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 11 oktober 2018.
  2018-09-27
 • Uromate ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Uromate soft convex endels urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018
  2018-09-17
 • Colomate ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Colomate soft convex endels sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018.
  2018-09-17
 • Ileomate ingår i läkemedelsförmånerna 
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Ileomate soft convex endels tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 28 september 2018.
  2018-09-17
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under augusti 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-09-11
 • Mylife YpsoPump Orbitmicro ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Mylife YpsoPump Orbitmicro och mylife YpsoPump Orbitmicro Universal kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 17 september 2018.
  2018-09-03
 • Guardian Sensor 3 ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Guardian Sensor 3 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning och villkor från och med den 13 september 2018.
  2018-08-30
 • A6 Insulin Reservoir ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. A6 Insulin Reservoir kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 september 2018
  2018-08-30
 • A6 CGM Sensor ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. A6 CGM Sensor kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningar och villkor från och med den 13 september 2018.
  2018-08-30
 • Inga begärda utträden ur läkemedelsförmånerna för förbrukningsartiklar under juli

  I juli 2018 fattades inga beslut om begärda utträden på förtagets begäran ur läkemedelsförmånerna för förbrukningsartiklar.
  2018-08-07
 • ZenSiv Konvex 1-dels tömbar påse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSiv Konvex 1-dels tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 juli 2018.
  2018-07-12
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under juni 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-07-10
 • ActiPatch ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om pris och subvention för den medicintekniska produkten ActiPatch som används för smärtbehandling.
  TLV bedömer att produkten inte är en sådan förbrukningsartikel som enligt lagen om läkemedelsförmåner kan ingå i läkemedelsförmånerna.
  2018-07-04
 • One-press serter ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. One-press serter kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från 17 juli 2018.
  2018-07-04
 • Kit för pediatrisk administrering ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Kit för pediatrisk administrering kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 28 juni 2018.
  2018-06-15
 • Neria Guard ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Neria Guard kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 28 juni 2018.
  2018-06-14
 • NovoPen 6 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen 6 kan därför subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet.
  Produkten ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 juni 2018.
  2018-06-11
 • Verifine blodlancett ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Verifine blodlancett kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 18 juni 2018.
  2018-06-05
 • Skyddspåse, Stomi får inte ett högre pris
  Skyddspåsen är avsedd att användas vid stomi och ingår i läkemedelsförmånerna sedan den 1 april 2007. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda och förbrukningsartikeln får därför inte ett högre pris.
  2018-05-30
 • Mylife Ypsopump infusionsset och kanyler ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Ypsopump Orbitsoft och mylife  Ypsopump Universal kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Produkterna ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 31 maj 2018.
  2018-05-21
 • Lifteez ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Lifteez kan därför subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet.
  Lifteez är en våtservett som används för att ta bort häftrester från huden som kan finnas kvar efter borttagande av en stomiplatta. Lifteez är avsedd att användas av stomiopererade med känslig hud och häftborttagningsmedlet är därför silikonbaserat.Beslutet gäller från och med den 31 maj 2018.
  2018-05-18
 • D-mine pen ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  TLV bedömer att förutsättningarna för att subvention med begränsning och villkor är uppfyllda. D-mine pen kan därför ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning.
  2018-05-18
 • AeroChamber andningsbehållare ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. AeroChamber andningsbehållare kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 31 maj 2018.
  2018-05-17
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under april 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-05-14
 • Welland Stomibälte ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Stomibälte kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 22 maj 2018.
  2018-05-07
 • NewGel+ ingår inte läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att NewGel+ ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2018-05-07
 • Aurum Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  Aurum Convex 1-dels med Manuka Honung, Tömbar ingår i läkemedelsförmånerna.
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Aurum Convex 1-dels med Manuka Honung, Tömbar kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med 8 maj 2018.
  2018-04-26
 • Aurum Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Aurum convex 1-dels med manuka honung, sluten kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 8 maj 2018.
  2018-04-24
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under februari 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-04-12
 • Vortex munstycke ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vortex munstycke, reservdel till Vortex inhalationsbehållare, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 19 april 2018.
  2018-04-05
 • Crono 100 ml ampullpaket ingår i högkostnadsskyddet
  Crono 100 ml ampullpaket är en så kallad kombinationsförpackning som innehåller dels läkemedelsampuller för 100 ml läkemedel, dels uppdragningskanyler som används för att föra över läkemedel från originalbehållaren till ampullen. Ampullpaketet är avsett att användas tillsammans med en särskild pump, Crono S-PID 100, som används av patienter som har immunbrist.
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Crono 100 ml ampullpaket kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 18 april 2018.

  2018-04-05
 • Penlancet ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Penlancet  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 18 april 2018.
  2018-04-04
 • Vortex barnmask ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vortex barnmask kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 16 april 2018.
  2018-04-04
 • Neria Guard ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Neria Guard kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 11 april 2018.
  2018-03-28
 • Accu-Check ingår i läkemedelsförmånerna 
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Check Instant (teststicka för blodglukos) kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018.
  2018-03-09
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under januari 2018 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-03-09
 • SenSura Mio Convex Flip ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Convex Flip (Click basplatta, 1-dels sluten påse, 1-dels tömbar påse och 1-dels urostomipåse) kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 20 mars 2018.
  2018-03-07
 • Natura™ Plus ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura™ Plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 20 mars 2018.
  2018-03-07
 • Esteem ™ + Flex Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
  Esteem ™ + Flex Convex, endels sluten påse och endels tömbar påse, subventioneras därför och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 20 mars 2018.
  2018-03-06
 • Welland Hydroframe ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland Hydroframe, som används för förstärkning av stomiplattor, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 mars 2018.
  2018-03-01
 • Aquacel Foam ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Aquacel Foam 12,5 x 12,5 cm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 14 mars 2018.
  2018-03-01
 • SenSura Mio ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio 1-dels sluten Convex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 mars 2018.
  2018-02-27
 • Accu-Chek ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Chek Insight Service Pack och Accu-Chek Insight batterilock kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 26 februari 2018.
  2018-02-12
 • Mepore kompresser ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda.
  Mepore med häfta 9 x 10 cm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med 15 februari 2018
  2018-02-01
 • So Fill-ampull 20ml, 30ml och 50ml ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. So Fill-ampull 20ml, 30ml och 50ml kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 15 februari 2018.
  2018-02-01
 • Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  24G  SOFT-GLIDE SAF-Q1, Infusionsset och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2, Infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningar och villkor.
  24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 (enkellumen infusionsset) och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2 (multilumen infusionsset) används för subkutan infusion av läkemedel, det vill säga ges under huden, från en extern infusionspump eller spruta. TLV bedömer att patienter med immunbrist och som får behandling med en viss typ av läkemedel behöver använda en  kanyl med en ytterdiameter som är 24 G (gauge), det vill säga en förhållandevis grov  kanyl. Inom läkemedelsförmånerna finns dock andra infusionsset med tunnare kanyler som har ett lägre pris än 24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2. TLV bedömer därför att nyttan av ansökta förbrukningsartiklar står i rimlig relation till kostnaden endast vid läkemedelsbehandling som kräver en kanyl som är 24 G. TLV beslutar därför att 24G SOFT-GLIDE SAF-Q1 och 24G SOFT-GLIDE SAF-Q2 endast kan subventioneras med följande begränsningar och villkor.Begräsningar
  Subventioneras endast för behandling med läkemedel som vid subkutan administrering kräver en kanyl som är 24 G.
  Villkor
  Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.
  Beslutet gäller från och med den 7 februari 2018.
  2018-01-26
 • Klinipress ingår i läkemedelsförmånerna

  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Klinipress kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 8 februari 2018.
  2018-01-25
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under december 2017 om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2018-01-09
 • IriBa Black Edition ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. IriBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018
  2018-01-02
 • KontiBa Black Edition ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. KontiBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018.
  2018-01-02
 • Vitrex Sterlilance Lite III 28G och 26G ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Vitrex Sterlilance Lite III 28G och 26G kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 januari 2018.
  2018-01-02
 • Vitrex Soft Lancetter ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
  Vitrex Soft Lancetter kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 10 januari 2018.
  2017-12-22
 • KoloBa SOFT Black Edition MAXI ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
  KoloBa SOFT Black Edition MAXI kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 4 januari 2018.
  2017-12-22
 • MyLife Clickfine pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Mylife Clickfine kan därför subventioneras och ingår i äkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med 2 januari 2018.
  2017-12-19
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under november om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna.
  2017-12-13
 • Mepilex Border Lite ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Mepilex Border Lite kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 20 december 2017.
  2017-12-06
 • StomOdor Spray och Drops ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. StomOdor Spray Maxi och StomOdor Drops kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-28
 • Freedom Administration set, reglerbar flödesslang, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom Administration set, reglerbar flödesslang, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-28
 • U-Right TD-4183 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. U-Right TD-4183 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna. 
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-24
 • CareSens N Teststicka för glucos 317104 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. CareSens N Teststicka för glucos 317104 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-24
 • KoloBa Konvex Maxi ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. KoloBa Konvex Maxi kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-24
 • SenSura Mio Click Urostomipås ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Click Urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 8 december 2017.
  2017-11-24
 • Aquacel Foam ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aquacel Foam kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-24
 • Esteem Plus ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
  Esteem Plus  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 6 december 2017.
  2017-11-22
 • IloBa Black Edition, tömbart ileostomibandage, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. IloBa Black Edition kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 28 november 2017.
  2017-11-21
 • AllStar Pro Silver och Blå ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. AllStar Pro kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-17
 • Flexima Active O´Convex, Roll`Up, Konvex tömbar maxipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima Active O´Convex, Roll`Up, Konvex, tömbar maxipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.
  2017-11-17
 • U-Right TD-4183 och TD-4277, teststickor för glukos, ingår i läkemedelsförmånerna
  4183 och TD-4277, teststickor för glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 28 november 2017.
  2017-11-14
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under oktober om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-11-13
 • Accu-Chek Guide insulinrådgivare, teststickor till blodglukosmätare, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Chek Guide insulinrådgivare kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 13 november 2017.
  2017-11-13
 • Salts Confidence Natural Soft Convex, Sluten och Tömbar, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Salts Confidence Natural Soft Convex, Sluten och Tömbar, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018.
  2017-11-10
 • Salts Confidence Natural Advance, Sluten, Tömbar och Urostomi, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Salts Confidence Natural Advance, Sluten, Tömbar och Urostomi, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 16 november 2017.
  2017-11-10
 • Verifine blodlancett ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Verifine blodlancett kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 13 november 2017.
  2017-10-30
 • NovaLife2 tömbar ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NoveLife 2 tömbar kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 6 november 2017.
  2017-10-30
 • NovaLife 2 sluten ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 sluten kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 6 november 2017.
  2017-10-30
 • Minimed Quick-Set ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Minimed Quick-Set, ett infusionsset i två olika storlekar, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 9 november 2017.
  2017-10-27
 • Verifine Pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Verifine Pennkanyl  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 2 november 2017.
  2017-10-19
 • NovaLife 2 huvudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-10-17
 • NovaLife 2 konvex huvudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 konvex hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-10-17
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under september om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-10-09
 • Iline microINR lancet ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Iline microINR lancet ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-10-03
 • AtriDress Border ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. AtriDress Border kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 oktober 2017.
  2017-09-29
 • Flexima 1-dels påse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima 1-dels påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 oktober 2017.
  2017-09-29
 • Aurum Xtra ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum Xtra kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 9 oktober 2017.
  2017-09-25
 • 07671687170, teststicka för INR-värde, ingår i läkemedelsförmånerna
  07671687170, CoaguChek XS PT Test PST,teststicka för INR-värde, ingår i läkemedelsförmånerna.
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. 07671687170, CoaguChek XS PT Test PST kan därför subventioneras och ingår i äkemedelsförmånerna.Beslutet gäller från och med den 26 september 2017.
  2017-09-19
 • Mepiform, Häftor får inte ett högre pris  
  Mepiform som är ett självhäftande förband för ärrbehandling får inte ett nytt högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.     
  2017-09-18
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under september om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-09-12
 • Natura ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura, extra stor tömbar påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 22 september 2017.
  2017-09-12
 • Förvaltningsrätten återförvisar mål om Freedom administration set
  Förvaltningsrätten återförvisar ett mål om subvention av Freedom administration set, reglerbar flödesslang till TLV för fortsatt handläggning. TLV ska därför göra en ny prövning av förutsättningarna för att bevilja subvention.
  2017-09-08
 • Wellion Galileo teststickor ingår i läkemedelsfömånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda och Wellion Galileo teststickor för blodketon ingår därför i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 19 september 2017.
  2017-09-06
 • Natpar-penna och blandningsenhet ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning
  Natpar-penna och Blandningsenhet ingår i läkemedelsförmånerna och subventioneras med begränsning till patienter som förskrivits särläkemdedlet Natpar.
  Gäller från och med den 14 september, 2017.
  2017-09-05
 • MiniMed Reservoir från Anthrop ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att MiniMed Reservoir 1,8 ml och 3,0 ml från Anthrop Pharmaceuticals AB ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-09-05
 • ZenSiv 1-dels och ZenSiv Ultra Light 1-dels urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. ZenSiv 1-dels urostomipåse och ZenSiv Ultra Light 1-dels urostomipåse kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 14 september 2017.
  2017-09-05
 • ZenSetiv 1-p Post-Op ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda, ZenSiv 1-Post-Op, tömbart stomibandage kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.
  2017-09-05
 • Wellion Pro2, blodprovstagare ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Pro2, WELL920, Blodprovstagare, flergångs, 10 olika stickdjup kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.
  2017-09-05
 • Wellion Leonardo, teststickor för blodketon ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Leonardo, WELL11-10KET teststickor för blodketon kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.
  2017-09-05
 • ZenSetiv Absorbent Sachets ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv Absorbent Sachets, absorberande portionspåsar kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.
  2017-09-05
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under juni om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-08-08
 • APO-go Empty syringe 20 ml + Connector ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. APO-go, APO-go Empty syringe 20 ml + Connector kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 14 augusti 2017.
  2017-08-02
 • Wellion Galileo teststickor glukos ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Galileo teststickor glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 25 juli 2017.
  2017-07-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under juni om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-07-10
 • Crono Par Månadspaket ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Crono PAR Månadspaket kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 21 juli 2017.
  2017-07-07
 • Freedom Administration set ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Freedom Administration set ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-07-05
 • 24G Soft-Glide Saf-Q1 och 24G Soft-Glide Saf-Q2 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Fem Soft-Glide Saf infusionsset med varierande kanyllängder kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 17 juli 2017.
  2017-07-05
 • Well 105 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. WELL 105, Pennkanyl Medfine plus 5 mm, 31 G, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 juli 2017.
  2017-06-28
 • Wellion Leonardo testickor glukos ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Leonardo testickor glukos kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 11 juli 2017.
  2017-06-28
 • Wellion safety lancet Well 225 ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion safety lancet Well 225 kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 10 juli 2017.
  2017-06-27
 • APO-go connector ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. APO-go kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 10 juli 2017.
  2017-06-27
 • SenSura Mio Flex Högflödespåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Flex Högflödespåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017.
  2017-06-20
 • ZenSetiv häftbortagningsspray ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv häftbortagningsspray kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017.
  2017-06-20
 • Dansac Adhesive remover wipes ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Dansac Adhesive remover wipes kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017.
  2017-06-19
 • Brava formbar ring ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. Brava formbar ring kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med 30 juni 2017.
  2017-06-19
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under maj om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-06-12
 • APO-go ingår inte i läkemedelsförmånerna
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att APO-go ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-06-07
 • SenSura Mio Click Högflödespåsar ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Click Högflödespåse, SenSura Mio Click Högflödespåse Mini och SenSura Mio Click Högflödespåse med mjukt utlopp kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 21 juni 2017.
  2017-06-07
 • CareFusions standardaggregat med droppkammare ingår inte i läkemedelsförmånerna
  TLV avslår ansökan om att CareFusions standardaggregat med droppkammare som passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  2017-06-02
 • Tre olika modeller av infusionsaggregat ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention av tre olika modeller av Care Fusions infusionsaggregat för infusionspumpar är uppfyllda.
  Följande produkter subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 15 juni 2017:
  • Ambulatoriskt mikroaggregat för TPN 1,2 mikron filter, passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV
  • Ambulatoriskt mikroaggregat för smärtbehandling, passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV
  • Ambulatoriskt mikroaggregat med EVA påse 200 ml, passar till infusionspumparna BG 595 CV och BG323 CV

  2017-06-02
 • Insupen pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Insupen pennkanyl 33 G 4 mm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
   Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017.
  2017-06-02
 • Flair Active 1-dels sluten stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels sluten stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017.
  2017-06-02
 • Flair Active 1-dels tömbar stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna 
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels tömbar stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
   Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017.
  2017-06-02
 • Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna 
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
   Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017.
  2017-05-30
 • SmartOne ingår inte i läkemedelsförmånerna
  TLV avslår ansökan om att SmartOne, trådlös spirometer, ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  TLV bedömer att det inte har framkommit några avgörande skillnader i effekt mellan SmartOne och det mest relevanta jämförelsealternativet som motiverar det ansökta priset. Förutsättningarna för subvention är därmed inte uppfyllda och produkten kan inte subventioneras.
  2017-05-29
 • Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017.
  2017-05-29
 • LoFric kateter nelaton ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. LoFric kateter nelaton kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017.
  2017-05-29
 • Combi-Lock ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Combi-Lock kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 7 juni 2017.
  2017-05-24
 • SenSura Mio 1-dels Convex Light ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio 1-dels Högflödespåse med mjukt utlopp och SenSura Mio 1-dels Convex Light Högflödespåse med mjukt utlopp kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

  Beslutet gäller från och med den 1 juni 2017.
  2017-05-19
 • Sensura Mio Post-Op ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Sensura Mio Post-Op kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-05-18
 • BD pennkayler 6 mm ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. BD pennkayler 6 mm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-05-16
 • iHealth blodglukos teststickor ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. iHealth blodglukos teststickor kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-05-16
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under april om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-05-12
 • Flexima 1-dels Roll Up, tömbar, konvex, ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima 1-dels Roll Up, tömbar, konvex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  2017-04-24
 • Welland WBF ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland WBF kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 5 maj 2017.
  2017-04-24
 • Flair Active 1-dels tömbar stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels tömbar stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 26 april 2017.
  2017-04-13
 • Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels tömbar stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 26 april 2017.
  2017-04-13
 • NovoPen 5 Plus ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen 5 Plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 26 april 2017.
  2017-04-13
 • Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Aurum 1-dels sluten stomipåse med Manuka Honung kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
   Beslutet gäller från och med den 25 april 2017.
  2017-04-11
 • Flair Active 1-dels sluten stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels sluten stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.
  Beslutet gäller från och med den 25 april 2017.
  2017-04-11
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under mars om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-04-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under mars om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-04-10
 • Welland UltraFrame ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Welland UltraFrame kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 13 april 2017.
  Beslutet fattades den 30 mars 2017.
  2017-03-31
 • Esteem+ Flex Convex urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem+ Flex Convex urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 april 2017.
  Beslutet fattades den 24 mars 2017.
  2017-03-24
 • Esteem+ Flex Convex sluten påse ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem+ Flex Convex sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 april 2017.
  Beslutet fattades den 24 mars 2017.
  2017-03-24
 • NovaLife 1 GX+ ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 1 GX+ kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 31 mars 2017.
  Beslutet fattades den 30 mars 2017.
  2017-03-17
 • Esteem + Flex Convex ingår i läkemedelsförmånerna
  TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem + Flex Convex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 30 mars 2017.
  Beslutet fattades den 16 mars 2017.
  2017-03-17
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar
  Här presenteras de beslut vi fattat under februari om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-03-08

Senast uppdaterad 19 januari 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV