Beslut förbrukningsartiklar

Här publicerar vi beslut som rör subvention av förbrukningsartiklar.

I vänster meny finner du besluten i sin helhet. De är sorterade efter publiceringsdatum samt utfall av beslutet.

Det vill säga om produkten fått generell subvention, avslag eller någon begränsning.

Du hittar även beslut om prishöjningar och ärenden som är överklagade.

Senast uppdaterad 16 juni 2020