Prishöjningar

Här publicerar vi beslut om prishöjningar på förbrukningsartiklar.

De finns i sin helhet och är sorterade efter publiceringsdatum samt utfall av beslutet, det vill säga om det blivit bifall eller avslag.

Senast uppdaterad 27 december 2019