Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Föreläggande om korrigering av priser

TLV har uppmärksammat att Oriola AB tar felaktigt betalt för varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

TLV fastställer inköpspris och försäljningspris för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och ansvarar för att se till att lagen följs.

Då det kan konstateras att priserna är felaktiga finner TLV att det behövs ett föreläggande. Ett föreläggande innebär i detta fall att Oriola måste korrigera de felaktigheter som TLV pekar på. Det finns dock för närvarande inte skäl att förena föreläggandet med ett vite.

TLV beslutar att priserna ska korrigeras så att de överensstämmer med TLV:s beslut om priser. Korrigeringarna ska genomföras och redovisas till TLV senast den 29 oktober 2012. TLV har i följebrev till företaget begärt att de därefter redovisar eventuella avvikelser per den 1:a varje månad som ska vara TLV tillhanda den 15:e i motsvarande månad.

Sidinformation


Publicerad
24 oktober 2012