TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Vi avskriver tillsynsärende mot Apotek Hjärtat gällande periodens vara

Apotek Hjärtat förelades i ett tillsynsbeslut i juli 2013 att sälja periodens vara i fem förpackningsstorleksgrupper. Nu har felförsäljningen minskat väsentligt, och därmed avskriver TLV ärendet.

TLV har följt upp ett tillsynsbeslut från juli 2013. Beslutet var ett föreläggande vid vite, det vill säga att Apotek Hjärtat skulle tvingats betala ett vitesbelopp om de inte följde vårt beslut. Tillsynsbeslutet angav att apoteken inom Apotek Hjärtat skulle sälja periodens vara i fem förpackningsstorleksgrupper:

 • cyanokobalamin (1 mg, T23)
 • folsyra (5 mg, T23)
 • paracetamol (1g, T23)
 • paracetamol (500 mg, T23)
 • tramadol (50 mg, TN100)

Dessa grupper innehåller läkemedel som säljs under kända varumärken som Behepan, Folacin, Alvedon, Panodil, Alvedon Forte, Panodil Forte och Tradolan.

Bakgrunden var att Apotek Hjärtat i dessa grupper sålt andra varor än periodens vara, vilket strider mot förmånslagen. Apotek Hjärtats felförsäljning ledde under februari och mars 2013 till att patienter och landsting fick betala 213 961 kronor mer än de hade behövt göra om Apotek Hjärtat hade sålt periodens vara.

TLV har under januari, februari och mars 2014 granskat Apotek Hjärtats försäljning i dessa fem förpackningsstorleksgrupper och funnit att felförsäljningen har minskat väsentligt. TLV anser inte att det finns skäl att fortsätta handläggningen inom ramen för det aktuella ärendet och har därför avskrivit ärendet utan vidare åtgärder.

Förkortningar

 • T23: Förpackningar med 90–105 tabletter
 • TN100: Förpackningar med 100 tabletter


  Publicerad 19 juni 2014

  Öppettider

  Måndag- fredag
  09:00 - 16:00.

  Växel: 09:00 -16:00.
  Registratur:  09:00 -15:00.


  Kontakt

  Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

  Besöksadress
  Fleminggatan 14
  112 26 Stockholm

  Fler kontaktuppgifter