Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande

TLV har beslutat att ta ut sanktionsavgifter från fyra läkemedelsföretag på grund av att de inte tillhandahållit periodens vara.

Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

TLV har efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag beslutat att ta ut sanktionsavgifter i följande ärenden:

  • CrossPharma AB, som brustit i tillhandahållande av Rhinocort Aqua (vnr 093242) under november 2014, ska betala en sanktionsavgift på 307 000 kr.
  • Abbott Scandinavia AB, som brustit i tillhandahållande av Brufen (vnr 595215) i december 2014, ska betala en sanktionsavgift på 190 000 kr.
  • Medical Valley Invest AB, som brustit i tillhandahållande av Amlodipin Jubilant (vnr 450953) i november 2014, ska betala en sanktionsavgift på 23 000 kr.
  • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, som brustit i tillhandahållande av Panodil Brus (vnr 559674) och Alvedon (vnr 004707) i december 2014, ska betala en sanktionsavgift på sammanlagt 20 000 kr.

Medical Valley Invest AB överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som biföll överklagandet delvis. TLV överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som den 6 mars 2017 biföll TLV:s överklagande.

Sidinformation


Publicerad
26 mars 2015