Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande

Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande
TLV har den 24 oktober 2018, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 15 sanktionsärenden omfattande 6 läkemedelsföretag.

Ett läkemedelsföretag som har bekräftat att det kan tillhandahålla periodens vara är skyldigt att tillhandahålla denna till apoteken under hela försäljningsperioden. Om företagen inte tillhandahåller periodens vara får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

TLV:s beslut om sanktionsavgifter finns till höger på sidan.

Publicerad 25 oktober 2018