Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut angående felförsäljning av läkemedel inom det generiska utbytet 

TLV har den 26 mars 2019, efter utredning och kommunikation med aktuellt apoteksföretag, tagit beslut i ett tillsynsärenden omfattande ett apoteksföretag.

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ett öppenvårdsapotek byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris (periodens vara).

Om ett öppenvårdsapotek som inte följer tillämpliga bestämmelser får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

TLV:s beslut finns till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
26 mars 2019