Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut angående felaktigt utbyte, felförsäljning av läkemedel inom det generiska utbytet

TLV har den 14 december 2021, efter utredning och kommunikation med aktuellt apoteksföretag, tagit beslut i två tillsynsärenden omfattande två apotek inom apoteksföretaget.

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ett öppenvårdsapotek byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris (periodens vara).

Om ett öppenvårdsapotek som inte följer tillämpliga bestämmelser får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

TLV:s beslut finns till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
16 december 2021