Logotype. Gå till startsidan

Pågående temaspaningar

Temaspaningar utförs på beställning av regionernas samverkansmodell för medicinteknik och är en del av TLV:s horisontspaningsarbete för att identifiera ny och innovativ teknologi som kan komma att få betydelse inom svensk hälso- och sjukvård. På denna sida publiceras pågående temaspaningar.

Aktuell temaspaning nära vård

TLV välkomnar inspel i en ny temaspaning med fokus på omställningen till nära vård. Temaspaningen avser produkter som främjar omställningen till nära vård, till exempel produkter som möjliggör diagnosticering, behandling och uppföljning utanför vårdinrättning eller produkter som möjliggör monitorering eller programmering av produkten på distans. Exempel på inspel kan även vara pågående kliniska studier eller innovationsprojekt.

Har du inspel för denna temaspaning skickar du dessa senast den 28 september 2022 till registrator@tlv.se. Kom ihåg att ange diarienummer 2649/2022. Använd gärna produktformuläret nedan.

Mer information om temaspaningar och hur inspel hanteras hos TLV går att läsa i ”Temaspaning Nära vård” nedan.

Sidinformation


Senast uppdaterad
29 augusti 2022