Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Engångsinfusionspumpar utesluts ur högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionsbesluten för engångsinfusionspumpar som tillhör varugrupperingskoden Y93BE* och har beslutat att produkterna inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet.

Enligt 18 § 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera (förmånslagen) ska läkemedelsförmånerna omfatta förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. I förarbetena till förmånslagen sägs att det ska vara fråga om produkter som behövs för egentillförsel av läkemedel eller egenkontroll av medicinering. Högsta förvaltningsdomstolen har bland annat uttalat att det i detta ligger att produkterna normalt ska kunna hanteras av patienten själv.

TLV har under omprövningen konstaterat att engångsinfusionspumparna används för att tillföra kroppen ett läkemedel efter att de har fyllts med förskrivet läkemedel av kvalificerad personal på apotek eller sjukhus. Eftersom engångsinfusionspumparna inte kan fyllas med läkemedel av patienten själv och därmed inte kan användas för egentillförsel av läkemedel kan produkterna inte anses vara förbrukningsartiklar enligt förmånslagen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att engångsinfusionspumparna som tillhör varugrupperingskoden Y93BE inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet.

Besluten gäller från och med den 14 januari 2024.

*Varugrupperingskoderna är ett administrativt system för indelning av förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet. I varugrupperingskoden Y93BE ingår infusionspumparna av just engångskaraktär.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2023