Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Användningen av diabeteshjälpmedel skiljer sig åt i landet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har, i samverkan med regionerna, tagit fram en kartläggning av diabetshjälpmedel i Sverige. Kartläggningen visar att vilka insulinpumpar som används skiljer sig åt beroende på var i Sverige patienten bor. Även andelen patienter som använder insulinpump skiljer sig åt. Det finns både likheter och olikheter i hur upphandlingsprocesserna ser ut i regionerna.

Kartläggningen visar att en central utmaning är att det saknas samlad data över de volymer som används samt priser för diabeteshjälpmedel. Den här typen av data är en förutsättning för att kunna följa upp och utvärdera regionernas användning, utbud och kostnader för produkterna.

TLV:s förhoppning är att resultaten från denna kartläggning kommer att fungera som ett diskussionsunderlag kring vad som en nationell samverkan bör fokusera på inom diabeteshjälpmedel, men också för andra medicintekniska produkter, vilket skulle skapa bättre förutsättningar för en jämlik vård.

Sidinformation


Publicerad
3 februari 2020
Till toppen