Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Slutrapport för medicinteknikuppdraget 2015

Varje år satsar hälso- och sjukvårdshuvudmännen i Sverige cirka 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter. Summan ökar varje år och det är därför tänkbart att de resurser som satsas på medicinteknik i framtiden kommer att överstiga de resurser som satsas på läkemedel.

För att hälso- och sjukvården framöver ska kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt är kunskapsunderlag från TLV, som belyser produktens nytta i förhållande till kostnaderna, avgörande. Kunskapsunderlagen bidrar på detta sätt till en nationell samordning och är ett steg mot en mer jämlik vård. Slutsatserna i kunskapsunderlagen är inte bindande ska heller inte betraktas som rekommendationer.

TLV har under 2015 utvärderat sex medicintekniska produkter som valts ut i samråd med landstingen. För att bli så effektiva som möjligt har TLV utvecklat arbetet med bland annat urval av produkter, samverkan med landsting och andra aktörer, ett arbete som fortsätter 2016.

TLV regeringsuppdrag rörande medicinteknik är en försöksverksamhet, som löpt sedan 2012. TLV bedömer att verksamheten redan nu är redo att permanentas. Detta för att skapa den långsiktighet som är nödvändig för att svara upp mot de krav och behov som finns i hälso- och sjukvården. För att TLV:s kunskapsunderlag ska få största möjliga genomslag i sjukvården bör det kompletteras med ett nationellt ordnat införande av medicinteknik, något som TLV länge verkat för. Regeringen har nu beslutat att landstingen, i form av ett pilotprojekt, ska utvärdera möjligheten till detta.

Sidinformation


Publicerad
22 december 2015