Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Länkar

Här finns länkar till några av de myndigheter, organisationer och statliga företag som arbetar med läkemedel i Sverige och utlandet.

Kunskapsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsguiden samlar kunskap från nationella myndigheter och aktörer inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. TLV sitter med i redaktionsrådet och bidrar med kunskapsunderlag i form av de beslut vi fattar inom de aktuella områdena.

Läkemedelsindustriföreningen - LIF Länk till annan webbplats.

Läkemedelsindustriföreningen, LIF är branschföreningen för de forskande läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige.

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att godkänna läkemedel för den svenska marknaden.

Socialdepartementet Länk till annan webbplats.

Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård.

Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBU Länk till annan webbplats.

SBU är en statlig myndighet med uppgift att kritiskt granska hälso- och sjukvårdens metoder och utvärdera metodernas nytta, risker och kostnader.

Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Regionerär intresseorganisationen för kommuner och regioner i Sverige. Förbundet har fyra övergripande uppgifter: att bedriva intressebevakning för medlemmarnas räkning, att vara arbetsgivarorganisation, att erbjuda service och stöd för verksamhetsutveckling samt att vara en arena för dialog mellan medlemmarna och med omvärlden.

Swedish MedTech Länk till annan webbplats.

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik i Sverige.

Sidinformation


Senast uppdaterad
27 september 2022