Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 6 2013

Kvinnor drabbas av högt pris på östrogenläkemedel

TLV har tidigare i år omprövat subventionen av olika lokala östrogenläkemedel. Omprövningen ledde till att flera företag sänkte sina priser. Vagifem 10 mikrogram ingår inte längre i högkostnadsskyddet, eftersom företaget som marknadsför läkemedlet valt att inte sänka sitt pris.

Läs mer

Lämna förslag på vilka medicintekniska produkter TLV ska utvärdera

TLV har fått ett utvidgat regeringsuppdrag, att fortsätta med försöksverksamheten att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Alla ska ha möjlighet att komma med förslag på vilka produkter som ska utvärderas.

Läs mer

TLV förelägger Kronans Droghandel att sälja periodens vara

Kronans Droghandel hotas av vite om de inte säljer periodens vara i fem förpackningsstorleksgrupper. Det har TLV beslutat efter att Kronans Droghandel under februari och mars 2013 i dessa grupper sålt andra varor än periodens vara.

Läs mer

TLV och Region Skåne överklagar dom om prisöverenskommelser

Varken TLV eller Region Skåne är nöjda med förvaltningsrättens dom angående Region Skånes prisöverenskommelser och dess så kallade förskrivarkryss och överklagar nu var sin del av domen.

Läs mer

Prissänkning enligt 15-årsregeln

Listan presenteras över vilka prissänkningar som förväntas genomföras till den första januari 2014 baserat på överenskommelsen mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Läs mer

Uppdrag om medicinteknik utökas

TLV har fått i uppdrag av regeringen att utöka försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

Läs mer

Publicerad 19 december 2013

Sidinformation


Publicerad
19 december 2013