Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 5, 2014

Svårt sjuka får ny medicin mot hepatit C i högkostnadsskyddet

Nya mediciner som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till de patienter som är svårast sjuka. Det har TLV beslutat.

Läs mer

Gemensam satsning för att sprida kunskap om adhd

Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Nu presenterar flera myndigheter en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg.

Läs mer

Kammarrätten har beslutat att Cerezyme ska subventioneras

TLV överklagade förvaltningsrättens dom om att Cerezyme ska ingå i läkemedelsförmånerna. Kammarrätten tog upp ärendet till prövning och nu har dom kommit. Kammarättens dom innebär att Cerezyme fortsatt är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer

TLV överklagar inte Cerezyme

TLV har nu analyserat domen och kommer inte att överklaga. I kammarrättens dom framgår i huvudsak att TLV i stället för att utesluta Cerezyme borde ha sänkt priset. Kammarrätten delar dock TLV:s uppfattning om att läkemedlet inte får kosta hur mycket som helst.

Läs mer

Föreskrifter träder ikraft för prissänkning av äldre läkemedel, ”15-årsregeln”

Från den 1 november börjar nya regler att gälla för prissättning av vissa äldre läkemedel. Regeländringen baseras på ändringar i förmånslagen och innebär att TLV kommer att sänka priset på läkemedel med 7,5 procent när de blir äldre än 15 år. Den första prissänkningen sker den 1 januari 2015. Avsikten är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.

Läs mer

Patienter drabbas av ökade kostnader för läkemedel

Kostnaderna för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet har på tio år ökat från cirka 500 miljoner till mer än 2 miljarder kronor. Det visar en rapport från TLV.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
7 november 2014