Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 1, 2018

Sverige får allt fler apotek och e-handeln ökar kraftigt

Apotekens e-handel växer kraftigt och antalet apotek fortsätter att öka. Idag finns över 1 400 apotek i landet. Det framgår av TLV:s årliga rapport om apoteksmarknadens utveckling.

Läs mer om fler apotek

Förbättringar i tandvårdsstödet

Den 15 januari 2018 skedde ändringar i det statliga tandvårdsstödet, bland annat utökades regelverket med tre nya åtgärder för borttagning av tandsten. TLV har även sett över regelverket för tandreglering så att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling inom tandvårdsstödet.

Läs mer om förbättringarna

Samarbetet mellan Fimea, NoMA och TLV fördjupas

En avsiktsförklaring har undertecknats av generaldirektörerna vid de finska och norska läkemedelsverken Fimea och NoMA samt TLV. Myndigheterna ska inleda ett samarbete som innebär att de i projektform ska göra gemensamma utvärderingar av läkemedel.

Läs mer om sammarbetet

Gemensam utvärderingsrapport av Alecensa

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Kroatien, AAZ, och i Österrike, HVB, skrivit en gemensam utvärderingsrapport inom EUnetHTA för läkemedlet Alecensa mot lungcancer.

Läs mer om utvärderingsrapporten

Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2017. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2018.

Läs mer om ansökan

Sidinformation


Publicerad
8 februari 2018