Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vårt apoteksuppdrag

TLV ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel.

Vi reglerar utbyte av läkemedel på apotek

Alla apotek ska erbjuda apotekskunden det läkemedel som har lägst pris när det finns flera med samma innehåll, så kallade generiska läkemedel. Utbyte av läkemedel på apotek är en del av systemet med högkostnadsskydd.

I vårt uppdrag ingår att bestämma hur utbytet av läkemedel på apotek ska ske. Vi informerar apoteken om vilka läkemedel som har lägst pris och som de ska erbjuda apotekskunden. Systemet med utbyte skapar priskonkurrens mellan läkemedelsföretag som säljer utbytbara läkemedel och de svenska priserna är bland de lägsta i Europa. I förlängningen leder det här till lägre läkemedelspriser.

Apotekens handelsmarginal

Handelsmarginalen är den reglerade ersättning staten och kunderna betalar apoteken för att expediera receptförskrivna läkemedel inom högkostnadsskyddet. Vi beslutar hur stor ersättningen ska vara. Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan fastställt inköps- och försäljningspris för läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna.

Syftet är att handelsmarginalen ska säkerställa att kunderna får tillgång till receptförskrivna läkemedel och god service på apotek till en så låg kostnad som möjligt.

Handelsmarginalen är cirka 4,5 miljarder kronor per år. Vi följer upp handelsmarginalens storlek och apotekens intjäning från försäljning av andra varor för att säkerställa att vi får ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna.

Glesbygdsbidrag

TLV tar fram föreskrifter och administrerar utbetalningarna av det särskilda bidraget till glesbygdsapotek. Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för en god apotekstäckning i glesbygden.

Utöver vårt löpande uppdrag ska vi, genom ett regeringsuppdrag, även följa upp och utvärdera det statsbidrag som betalas ut enligt dagens regelverk, samt kartlägga och analysera om syftet med statsbidraget kan uppnås på annat sätt.

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 augusti 2022