Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Medicinteknik

TLV fattar beslut om pris och subvention av förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet. Vidare genomför vi hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som inte ingår i högkostnadsskyddet utan upphandlas av regionerna.

Sidinformation


Senast uppdaterad
7 november 2022