Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ingen subvention för Paradigm Real-Time

LFN avslår ansökan om subvention för den kombinerade insulinpumpen och blodsockermätaren Paradigm Real-Time. Kostnaden för behandling med Paradigm är inte rimlig i förhållande till den nytta som produkten ger.

Det som är avgörande för LFN:s bedömning är om det pris som begärs kan motiveras av den nytta som en ny produkt tillför. Om Paradigm Real-Time används enligt företagets instruktioner, så blir kostnaden mer än dubbelt så hög jämfört med behandlingsalternativet. Nämnden anser att det inte har visats att kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som produkten ger. Därför avslås ansökan om subvention.

Paradigm Real-Time är ett integrerat system som består av insulinpump och kontinuerlig blodsockermätning i realtid. Det vanligaste behandlingsalternativet är idag insulinpump och blodsockermätning med teststickor.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2006