TLV logotyp
TLV logotyp

DermaSilk ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 1 februari 2011. Vi finner att DermaSilk inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och kan därför inte subventioneras.

Publicerad 01 februari 2011