Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Coagu-Chek XS kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet som förbrukningsartikel

Instrumentet Coagu-Chek XS kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 8 april 2011.

Coagu-Chek XS är ett elektroniskt instrument som mäter blodets koagulationsförmåga. För patienter som är under behandling med antivitamin K-läkemedel är det viktigt att kunna kontrollera blodets koagulationsförmåga. Patienten kan själv hantera Coagu-Chek XS. Produkten har en livslängd på fem till åtta år vilket gör det möjligt för fler än en patient att använda den.

År 2004 beslutade vi att Coagu-Chek S inte skulle ingå i högkostnadsskyddet. Skillnaderna mellan den produkt vi då beslutade om och den nya produkten, Coagu-Chek XS, är små.

Vi bedömer att en förbrukningsartikel är en produkt som en enskild patient använder och förbrukar. Vanligtvis ska patienten även kunna hantera produkten själv.

Det är inte uppenbart att produkter som fler än en patient kan använda är en förbrukningsartikel. Det finns heller inget stöd i lagen för att elektroniska produkter och produkter som kan kräva service är en förbrukningsartikel.

Coagu-Chek XS är med stöd av ovanstående inte en förbrukningsartikel och kan därför inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 8 april 2011.

Sidinformation


Publicerad
8 april 2011