Accu-Chek Clip ingår inte i läkemedelsförmånen

Beslutet gäller från och med den 2 maj 2011. Vi finner att Accu-Chek Clip fodral till insulinpump inte kan betraktas som en förbrukningsartikel i lagens mening och kan därför inte subventioneras.

Publicerad 02 maj 2011