Figur, elastisk gördel, kommer inte att ingå i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Figur, elastisk gördel, inte är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför inte subventioneras.

Beslutet gäller från och med den 3 april 2012.

Publicerad 04 april 2012