TLV logotyp
TLV logotyp

Kateterslem APL kommer inte att ingå i läkemedelsförmånen

TLV avslår ansökan om subvention för Kateterslem APL, då produkten inte är en sådan förbrukningsartikel som avses i 18 § förmånslagen.

Kateterslem APL är avsett för användning vid tappning av urin och är därmed inte en förbrukningsartikel som behövs vid stomi, för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.

Publicerad 26 april 2013