TLV logotyp

MenaLancets lancetter 30G i förpackning om 50 stycken ingår i läkemedelsförmånen med begränsning

Från och med den 16 december 2011 ingår MenaLancets lancetter 30G i förpackning om 50 stycken i läkemedelsförmånen med följande begränsning:

MenaLancets ska ingå i läkemedelsförmånerna enbart för diabetiker som har blivit ordinerad riktad mätning.

Publicerad 05 december 2011