Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Accu-Chek Insight Rapid ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning

Accu-Chek Insight Rapid, för subkutan infusion av insulin, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 18 juni 2015. Subventionen för Accu-Chek Insight Rapid är begränsad till de patienter som ordinerats insulinet NovoRapid i den förfyllda läkemedelsampullen NovoRapid PumpCart.

Sidinformation


Publicerad
5 juni 2015