Accu-Chek Insight Tender ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning

Accu-Chek Insight Tender, för subkutan infusion av insulin, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 1 augusti 2015. Subventionen för Accu-Chek Insight Tender är begränsad till de patienter som ordinerats insulinet NovoRapid i den förfyllda läkemedelsampullen NovoRapid PumpCart.

Publicerad 05 juni 2015