Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

AsthmaTuner ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

AsthmaTuner används för egenkontroll av lungfunktionen för patienter från sex år med nydiagnostiserad eller okontrollerad astma. Den begränsade subventionen innebär att AsthmaTuner endast subventioneras för barn med okontrollerad astma. Begränsningen gäller från och med den 6 december 2019.

AsthmaTuner är en trådlös spirometer, det vill säga lungfunktionstest, som mäter bland annat Peak Expiratory Flow, PEF, som registrerar luftflödet och Forcerad Expiratorisk Volym, FEV1, som registrerar lungvolymen under första sekunden under utandning. Förutom en trådlös spirometer består AsthmaTuner av en tillhörande mobilapplikation för patienten samt ett webbgränssnitt för vårdpersonal. Företaget uppger att mobilapplikationen är kostnadsfri men att vårdgivaren betalar 50 kronor per månad och patient för webbgränssnittet. TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet är den analoga PEF-mätaren Vitalograph absolut scale.

Företaget har kommit in med två kliniska studier. Utifrån studierna bedömer TLV att symtomkontrollen för barn förbättras och att det kan leda till färre vårdbesök för denna patientgrupp. Samtidigt bedömer TLV att det är osäkert om användningen leder till bättre symtomkontroll och därmed färre vårdbesök för vuxna.

TLV bedömer att för barn med okontrollerad astma är användning av AsthmaTuner kostnadsbesparande jämfört med Vitalograph absolut scale.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att AsthmaTuner ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning för barn med okontrollerad astma.

Beslutet gäller från och med den 6 december 2019.

Sidinformation


Publicerad
26 november 2019