Accu-Chek Insight Rapid Kanyler ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning

Accu-Chek Insight Rapid Kanyler ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 6 februari 2020. Subventionen för Accu-Chek Insight Rapid Kanyler är begränsad till de patienter som ordinerats insulinet NovoRapid i den förfyllda läkemedelsampullen NovoRapid PumpCart.

Publicerad 23 januari 2020