Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

DermaSilk tuber beviljas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beslutar att förbrukningsartikeln DermaSilk ska subventioneras. DermaSilk används vid behandling av böjveckseksem i kombination med utvärtes läkemedel såsom steroider, mjukgörare eller liknande preparat.

DermaSilk kan närmast jämföras med ocklusionsbandage vilka sedan tidigare ingår i läkemedelsförmånerna.

DermaSilk tuber täcker ett större område än vad ocklusionsbandagen gör och tuberna kan användas flera gånger, tvättas och sedan användas igen utan att egenskaperna försämras.

Beslutet gäller från den 7 juli 2008.

Sidinformation


Publicerad
30 juni 2008