Logotype. Gå till startsidan

Dosi-Fuser 100 ml ingår i högkostnadsskyddet

Infusionsutrustningen Dosi-Fuser 100 ml ingår i högkostnadsskyddet från och med den 5 maj 2011.

Förbrukningsartikeln Dosi-Fuser 100 ml är en bärbar utrustning för kontinuerlig tillförsel av läkemedel. Utrustningen hindrar inte patientens rörlighet i samband med behandling. Produkten är avsedd för patienter inom öppenvården.

Produkten kostar inte mer än den produkt som vi kunnat jämföra med och som redan ingår i högkostnadsskyddet. Vi bedömer därför att Dosi-Fuser 100 ml är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 5 maj 2011.

Sidinformation


Publicerad
10 maj 2011