Lofric Insti-cath ingår i läkemedelsförmånen från och med den 7 juni 2011

Vi bedömer att Lofric Insti-cath är kostnadseffektiv och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 08 september 2011