TLV logotyp
TLV logotyp

EasyDrainer ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att EasyDrainer, engångsprodukt för ileostomi och colostomi för att tömma stomipåsen, är kostnadseffektiv till begärt pris och ska vara subventionerad och ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet gäller från och med den 12 december 2011.

Publicerad 30 november 2011