LoFric kateter ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att LoFric kateter, avsedd för kateterisering genom en Mitrofanoffstomi, är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 25 juni 2013