Aquacel Foam sårförband ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Aquacel Foam, ett sårförband som kan användas både som primärförband och täckförband, är kostnadseffektivt till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet gäller från och med den 9 december 2013.

Publicerad 26 november 2013