Neria infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att Neria, infusionsset med 90-graders kanyl, är kostnadseffektivt till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 9 september 2014.

Publicerad 26 augusti 2014