MedCore C-Plus ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att MedCore C-Plus, teststickor för kontroll av blodglukos, är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 16 oktober 2014.

Publicerad 06 oktober 2014