Hollister Conform 2 ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att Hollister Conform 2, Urostomipåse, är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 22 december 2014.

Publicerad 09 december 2014