Crono ampull paket ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att Crono ampull paket, tillbehör till subkutan infusion av läkemedel, är kostnadseffektiva till ansökta priser. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda och Crono ampull paket kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 3 april 2015.

Publicerad 23 mars 2015