Moderma Flex urostomi konvex 1-dels flerkammarpåse ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Moderma Flex urostomi 1-dels flerkammarpåse för stomiopererade som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 10 november 2015