TLV logotyp
TLV logotyp

ZenSetiv hydrokolloid hudskyddsring diam 50 mm ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv hydrokolloid hudskyddsring diam 50 mm kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med 11 februari.

Publicerad 02 februari 2016