TLV logotyp
TLV logotyp

ZenSetiv hydrokolloid pasta ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv hydrokolloid pasta, för utjämning och extra tätning runt en stomi, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 5 maj 2016.

Publicerad 22 april 2016