TLV logotyp
TLV logotyp

Freedom administrationsset och Freedom startpaket ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom adminstrationsset och Freedom startpaket, för läkemedelsadministrering, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Besluten gäller från och med den 13 maj 2016.

Publicerad 06 maj 2016