Trio Pearls ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Trio Pearls, förtjockningsmedel för stomi, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 8 september 2016.

Beslutet fattades den 25 augusti 2016.

Publicerad 25 augusti 2016