TLV logotyp
TLV logotyp

ZenSiv Ultra Light 1-dels sluten påse ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSiv Ultra Light 1-dels sluten påse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 mars 2017.

Beslutet fattades den 23 februari 2017.

Publicerad 27 februari 2017