Well 105 ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. WELL 105, Pennkanyl Medfine plus 5 mm, 31 G, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 12 juli 2017.

Publicerad 28 juni 2017