TLV logotyp
TLV logotyp

Verifine Pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Verifine Pennkanyl  kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 2 november 2017.

Publicerad 19 oktober 2017