NovaLife 2 sluten ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 sluten kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 6 november 2017.

Publicerad 30 oktober 2017